PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu na swój koszt zakupionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania bez podania przyczyny.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego przed dokonaniem wysyłki towaru o odesłanym towarze w formie elektronicznej na adres: biuro@praskdesign.eu.

3. Warunkiem akceptacji zwrotu jest odesłanie produktu w nienaruszonym stanie i oryginalnym opakowaniu, bez oznak użytkowania produktu na adres Sprzedającego:  PraskDesign Sp. z o. o., ul. Swojczycka 1, 51-501 Wrocław. 

4. Do odsyłanego produktu należy dołączyć oświadczenie odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się poniżej.

5. Zwrot należności  za zwrócony produkt nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, począwszy od dnia odebrania produktu przez Sprzedającego, wedle wyboru Kupującego: przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub na rachunek karty płatniczej.  

6. Koszty przesyłki przedmiotu między stronami nie podlegają zwrotowi.

7. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta (towary w rozmiarach na zamówienie).  

Formularz zwrotu w formacie PDF

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku niezgodności towaru z zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umową należy zgłosić reklamację produktu drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego lub pisząc na adres poczty elektronicznej: biuro@praskdesign.eu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer zamówienia, imię i nazwisko zgłaszającego oraz jego adres, dokładny opis wady i  wykonane zdjęcia wad towaru. Reklamowany towar należy przesłać na adres: PraskDesign Sp. z o. o., ul. Swojczycka 1, 51-501 Wrocław.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad. Zwrot produktu następuje na koszt Sprzedającego. W sytuacji, gdy naprawa bądź wymiana produktu na nowy lub inny o tej samej wartości nie będzie możliwa Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Zwrot należności  za produkt nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, począwszy od dnia odebrania produktu przez Sprzedającego, wedle wyboru Kupującego: przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub na rachunek karty płatniczej. 

3. Wady jawne produktu należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.

4. W przypadku uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu  należy sporządzić protokół szkodowy podpisany przez Kupującego i dostawcę przesyłki. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, nie przyjmując jednocześnie przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia przesłania zgłoszenia reklamacyjnego oraz otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany